Lidská solidarita v podobě dobrovolnictví

05.12.2023 Pro prarodiče s.r.o.

Dobrovolnictví je jedním z nejryzejších prvků lidské solidarity a společenské soudržnosti. Tato forma občanské angažovanosti proniká do všech sfér života a nabízí způsob, jak aktivně přispět k pozitivním změnám ve společnosti. Setkáváme se s ním na mnoha úrovních a v různých oblastech života. 5.prosince je Mezinárodní den dobrovolníků. V článku si řekneme, proč si máme tento svátek každoročně připomínat.

Lidská solidarita v podobě dobrovolnictví

Zdroj: Pixabay.com

Kde dobrovolníky najdeme a co u nich najdeme?

V místních komunitách se dobrovolníci často angažují ve prospěch seniorů, dětí, nebo lidí s různými potřebami. Nejčastěji je najdeme ve zdravotnictví, u lidí s postižením a sociálně znevýhodněných rodin a dětí. Pomáhají v kultuře, sportu i s organizací akcí, čistí parky, podporují charitativní projekty. Mohou působit v knihovnách, muzeích nebo organizovat vzdělávací workshopy. Jejich činnost je vykonávána dobrovolně, není honorovaná a je prováděna převážně ve prospěch jiných.

Ve světě humanitární pomoci jsou dobrovolníci klíčovými aktéry. Při přírodních katastrofách, konfliktech nebo v oblasti zdravotnictví poskytují dobrovolníci humanitární pomoc, podporu a péči tam, kde je nejvíce potřeba.

Tito lidé jsou velmi často ochotní riskovat vlastní pohodlí pro pomoc druhým. Vyznačují se altruismem, tedy nezištností, nesobeckostí a vnímáním hodnoty druhého člověka. Dobrovolníci chtějí aktivně přispět k lepšímu světu. Jsou to lidé s empatií, kteří rozumí potřebám svých bližních a investují svůj čas a energii do podpory druhých. Pro mnohé z nich je dobrovolnictví způsobem, jak vytvořit smysluplné spojení s okolním světem.

 

Může prospět dobrovolnictví dobrovolníkům samotným?

Zde je pohled na to, jak dobrovolnictví může prospět těm, kteří se rozhodnou do něj zapojit.

  1. Zlepšení emocionální pohody: Akt dobrovolnictví může naplnit srdce radostí a uspokojením, což pozitivně ovlivní celkovou emocionální pohodu. Budování smysluplných vztahů s lidmi, kterým dobrovolníci pomáhají, vytváří mnohým velký zdroj radosti.
  2. Rozvoj osobních dovedností: Dobrovolnictví nabízí příležitost rozvíjet různé dovednosti, které mohou být prospěšné nejen v dobrovolnickém prostředí, ale i v osobním a profesním životě. Komunikační schopnosti, týmová spolupráce, organizační dovednosti a empatie jsou jen některé z mnoha dovedností, které dobrovolníci získávají.
  3. Zvýšení sebevědomí a sebeúcty: Vědomí toho, že svým úsilím přispíváte k lepšímu světu, posiluje sebevědomí a sebeúctu. Vidět konkrétní výsledky své práce a vědomí toho, že jste měli pozitivní vliv na životy druhých, vytváří silný pocit osobní hodnoty.
  4. Zlepšení a rozšíření vztahů: Dobrovolnictví často znamená pracovat v týmu nebo komunitě lidí s podobnými zájmy. Tato příležitost poskytuje možnost navázat nová přátelství. Díky společnému cíli – pomoci druhým – se dobrovolníci často spojují v pevných vztazích.
  5. Pocit vděčnosti: Přímý kontakt s lidmi, kteří mohou být ve své životní situaci méně privilegovaní, poskytuje dobrovolníkům nový pohled na život. Tento kontakt vede k hlubšímu porozumění a respektu vůči odlišným životním příběhům, což jistě obohatí osobní pohled na svět.

Dobrovolnictví není pouze akt altruismu, ale i investice do vlastního osobního rozvoje. Přestože primárním cílem dobrovolnické činnosti je pomoci ostatním a přispět k pozitivním změnám ve společnosti, nezanedbatelným efektem je i obohacení samotného dobrovolníka.

 

A jak to máte vy? Už jste dobrovolníky nebo o dobrovolnictví ještě uvažujete? Stačí tak málo…Zajímavost
Informace (nejen) pro prarodiče

Přihlaste se k odběru novinek a buďte v obraze bez ohledu na počet svíček na vašem dortu. Pokud nám dáte svůj e-mail, slibujeme, že jej budeme používat k zasílání důležitých nebo zajímavých sdělení. Prosíme, zkontrolujte si svoji emailovou schránku, kam jsme poslali potvrzovací e-mail.

© 2024 Proprarodice.cz, s.r.o.
by Media Heroes