Informace pro neziskové organizace


Technické specifikace PR článků

Perex:  max. 350 znaků

Titulek: max. 80 znaků

Text:     max. 5 000 znaků

Prolinky: max. 5 prolinků

Úvodní obrázek: image (JPG), rozměr 840x480 px

Popisek úvodního obrázku: text max.  100 znaků (včetně mezer)

Doplňující fotografie: image (JPG), rozměr 840x480 px

Podklady: fotky do článku je potřeba dodávat jako samostatné soubory, ne jako součást textových souborů

Požadavky

Text

 1. Článek musí tematicky odpovídat zvolené rubrice.
 2. V titulku se může objevit název organizace.
 3. Titulek článku ani perex nesmí obsahovat URL adresy, adresy pro počítání statistik ani obrázky.
 4. V titulku není povoleno používání zkratek jako: atd. (a tak dále), apod. (a podobně), aj. (a jiné), h (hodina) a tis. (tisíc).
 5. V titulku není povolena nadměrná interpunkce, smajlíky, tři tečky nebo více než jeden vykřičník apod.
 6. Místo vložení URL adres musí být uvedeno v textových podkladech.

Fotografie

 1. Úvodní obrázek nesmí obsahovat textová sdělení a logotypy.
 2. Úvodní obrázek je součástí článku, není proklikávací a musí být ilustrační k tématu článku (ne bannerový vizuál).
 3. Doplňující fotografie mohou obsahovat text o max. 25 znacích včetně mezer.
 4. Doporučené množství doplňkových fotografií jsou tři různé fotografie na běžný PR článek.
 5. Pozici každé doplňující fotky klient vyznačí v dodaném návrhu textu a ke každé fotce dodá popisek včetně zdroje, tzn. vždy musí být uveden vlastník práv na každou fotografii uvedenou v článku.

Upozornění

 1. Zadavatel je povinen výslovně upozornit na to, že je kterékoli z potřebných práv k reklamnímu sdělení časově omezeno. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nebo neupozornění na časové omezení práv nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit náhradu vzniklé újmy. Na vyžádání je Zadavatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.
 2. PR článek není možné po publikaci obsahově měnit. Redakce akceptuje celkově maximálně 3 drobné úpravy textu (např. doplnění věty, výměna fotografie, úprava titulku apod.).
 3. Během publikace a po archivaci článku nejsou povoleny žádné úpravy. Výjimky podléhají schválení redakce.

Způsob dodání podkladů

Fyzický soubor na e-mailovou adresu: redakce@proprarodice.cz

Podmínkou je, aby zveřejňované texty neobsahovaly hanlivé a urážlivé výrazy, nehanobily a nediskriminovaly některý národ, jeho jazyk, rasu nebo etnickou skupinu, náboženství a obecně, aby byly napsány v souladu s lidskými právy.Informace (nejen) pro prarodiče

Přihlaste se k odběru novinek a buďte v obraze bez ohledu na počet svíček na vašem dortu. Pokud nám dáte svůj e-mail, slibujeme, že jej budeme používat k zasílání důležitých nebo zajímavých sdělení. Prosíme, zkontrolujte si svoji emailovou schránku, kam jsme poslali potvrzovací e-mail.

© 2024 Proprarodice.cz, s.r.o.
by Media Heroes