Informace pro obchodní partnery

Ceník inzerce online formátů společnosti Proprarodiče s.r.o.platný od 1.6.2023 do 31.12.2024
WEB Proprarodiče.cz
Reklamní formát Technické specifikace 1.6.2023 - 31.12.2024
Bannerové plochy a video formáty na den ve vybrané sekci
branding 1 200,00 Kč
skyscraper 600,00 Kč
rectangle 300,00 Kč
bottom 150,00 Kč
PR produkty
Produkt Bez TOP v kategorii TOP v kategorii HP HP s TOP
PR články
PR články / den (minimální doba je týden) 1 200,00 Kč 2 300,00 Kč
PR články / den 4 900,00 Kč 7 900,00 Kč
SEO PR články 4 000,00 Kč
TOP 10  Cena
Kategorie TOP 10
1 den 3 000,00 Kč
Doplňkové služby Cena
Příprava textů a grafiky na míru
tvorba článku vč. rešerše daného tématu 3 000,00 Kč
vytvoření 1 ks banneru z dodaných podkladů 1 000,00 Kč
Sociální sítě
Facebookový post
Proprarodice.cz 4 000,00 Kč
Instagramový post
Proprarodice.cz 4 000,00 Kč
Další možnosti spolupráce
Nestandardní formáty
Partnerské výjezdy do senior domovů individuálně
Redakční testování individuálně
Exklusivní partnerství individuálně
Projekt pomoc neziskovkám (soutěž o 5 míst) individuálně
Rozhovory individuálně
Redakční spolupráce individuálně
Linka pro seniory individuálně
Obchodní podmínky
PR články
PR článek bude umístěný na HP a následně bude klesat mezi redakčním obsahem, pokud není dohodnuto jinak a zůstává uložen v archivu.
PR článek může obsahovat jak odkazy (max. 4), tak i video
Sepsání článku není v ceně proma.
Sociální sítě
Posty na sociálních sítích jsou bez garance výkonu.
Doplňující informace
Minimální výše objednávky je 2 500 Kč.
Počet formátů kreativ ke každé objednávce je max. 3.
Všeobecné obchodní podmínky
Zde najdete VOP
Podmínky stornování objednávky
Pokud se objednavatel rozhodne zrušit objednávku poté, co ji vydavatel již přijal, vydavatel má právo požadovat platbu stornovacího poplatku ve výši celé ceny objednávky. Zrušení objednávky ze strany objednavatele musí být vždy nahlášeno písemně. Stejné pravidlo platí, pokud vydavatel odmítne zveřejnit již potvrzenou objednávku kvůli nezaplaceným závazkům objednavatele.
Pokud nedojde k poskytnutí potřebných informací pro objednanou reklamu včas nebo pokud jsou informace poskytnuty s opožděním, vydavatel si ponechává právo účtovat poplatek za storno ve výši 100 % z ceny reklamy. Stejně tak, pokud nesplníme slíbenou garanci bez jakékoli kompenzace. Je nezbytné dodat potřebné informace a materiály alespoň 3 pracovní dny před zahájením kampaně nebo příspěvků na Facebooku. Pro nestandardní reklamní formáty se doba dodání materiálů řídí individuální dohodou. Pokud by objednavatel dodal materiály v kratším termínu, vydavatel si vyhrazuje právo fakturovat plnou částku za reklamu podle původní objednávky, i pokud reklama nebude realizována ve plném rozsahu.
Pokud dojde ke změně plánovaného termínu pro již objednanou reklamní kampaň, budou uplatněny následující podmínky pro zrušení:
a) Pokud dojde k zrušení kampaně méně než 30 dní před původně plánovaným zahájením, vydavatel má nárok na stornovací poplatek ve výši 40 % z celkové ceny za tuto objednanou reklamní pozici.
b) V případě, že kampaň bude zrušena méně než 15 dní před plánovaným zahájením, vydavatel má právo na stornovací poplatek ve výši 70 % z ceny této původně objednané reklamní pozice.
c) Pokud je kampaň zrušena méně než 7 dní před plánovaným zahájením, vydavatel má právo na stornovací poplatek ve výši 100 % z ceny této původně objednané reklamní pozice.

Technické specifikace PR článků a bannerů

Technické specifikace PR článků

Perex: max. 350 znaků

Titulek: max. 80 znaků

Text: max. 5 000 znaků

Prolinky: max. 5 prolinků

Úvodní obrázek: image (JPG), rozměr 840x480 px (bez textu a logotypů)

Doplňující fotografie: image (JPG), rozměr 840x480 px

Popisky fotografií: text max. 100 znaků (včetně mezer)

Podklady: fotky do článku je potřeba dodávat jako samostatné soubory, ne jako součást textových souborů

Požadavky

Text

 1. Článek musí tematicky odpovídat zvolené rubrice.
 2. V titulku se může objevit název firmy či produktu, není však povoleno uvádět:
  • název společnosti s označením právní formy, např. Firma s.r.o.,
  • název společnosti se symboly známek a značek, např. Firma®,
  • název webu ve formě celé adresy, např. www.firma.cz.
 3. Titulek článku ani perex nesmí obsahovat URL adresy, adresy pro počítání statistik ani obrázky.
 4. V titulku není povoleno používání zkratek jako: atd. (a tak dále), apod. (a podobně), aj. (a jiné), h (hodina) a tis. (tisíc).
 5. V titulku není povolena nadměrná interpunkce, smajlíky, tři tečky nebo více než jeden vykřičník apod.
 6. Místo vložení URL adres musí být uvedeno v textových podkladech.

Fotografie

 1. Úvodní obrázek nesmí obsahovat textová sdělení a logotypy.
 2. Úvodní obrázek je součástí článku, není proklikávací a musí být ilustrační k tématu článku (ne bannerový vizuál).
 3. Doplňující fotografie mohou obsahovat text o max. 25 znacích včetně mezer.
 4. Doporučené množství doplňkových fotografií jsou tři různé fotografie na běžný PR článek.
 5. Pozici každé doplňující fotky klient vyznačí v dodaném návrhu textu a ke každé fotce dodá popisek včetně zdroje, tzn. vždy musí být uveden vlastník práv na každou fotografii uvedenou v článku.

Upozornění

 1. Zadavatel je povinen výslovně upozornit na to, že je kterékoli z potřebných práv k reklamnímu sdělení časově omezeno. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nebo neupozornění na časové omezení práv nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit náhradu vzniklé újmy. Na vyžádání je Zadavatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.
 2. PR článek není možné po publikaci obsahově měnit. Redakce akceptuje celkově maximálně 3 drobné úpravy textu (např. doplnění věty, výměna fotografie, úprava titulku apod.).
 3. Během publikace a po archivaci článku nejsou povoleny žádné úpravy. Výjimky podléhají schválení redakce.

Způsob dodání podkladů

Fyzický soubor na e-mailovou adresu: redakce@proprarodice.cz

Podmínkou je, aby zveřejňované texty neobsahovaly hanlivé a urážlivé výrazy, nehanobily a nediskriminovaly některý národ, jeho jazyk, rasu nebo etnickou skupinu, náboženství a obecně, aby byly napsány v souladu s lidskými právy.


Technické specifikace bannerových ploch

Rectangle: 300x300 px

Branding: 2000x1400 px 

                 vnitřní rozměr (délka) prázdné plochy 1100px

                 výška horního orámování 226px

Sky: 300x600 px

Bottom: 970x210 px

Rozměry musí být přesně!  

Povolené formáty: jpg/jpeg, png, gif

Maximální datová velikost: bannery: 150 kB a branding: 500 kB.

Nezapomeňte, prosím, uvést cílovou URL adresu (kam mají jednotlivé bannery odkazovat).


Informace (nejen) pro prarodiče

Přihlaste se k odběru novinek a buďte v obraze bez ohledu na počet svíček na vašem dortu. Pokud nám dáte svůj e-mail, slibujeme, že jej nebudeme používat k posílání vtipů na pondělí, ale k zasílání důležitých či zajímavých sdělení.

© 2024 Proprarodice.cz, s.r.o.
by Media Heroes