GDPR


Zpracování a ochrana osobních údajů  

Pokud jste naším klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My jsme zodpovědní za jejich ochranu a zabezpečení. Zde vám předkládáme informace o ochraně osobních údajů, zásady a práva, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce

Právnická osoba Pro prarodiče s.r.o., se sídlem Louňovice, Smrková 339, PSČ 251 62, IČ: 17929083, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 378732, která provozuje webové stránky www.proprarodice.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. rozhodujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 608 860 757 nebo na e-mailu obchod@proprarodice.cz.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti dané platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a to:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen dle platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • budeme vás respektovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje: fakturační údaje, e-mail, telefon, korespondenční adresu a údaje, které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy.

Vedení účetnictví

Jste-li klienty, vaše osobní údaje (fakturační údaje) jsou nezbytně nutné, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing a zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), popř. pohlaví, využíváme za účelem přímého marketingu, a to k zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším klientem, děláme tak z oprávněného zájmu, jelikož důvodně předpokládáme, že vás naše informace zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším klientem, zasíláme vám novinky jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

Fotografie a video záznamy z instalací zařízení

Při instalaci produktů u zákazníků pořizujeme fotodokumentaci či video záznam. Fotografie využíváme v propagačních materiálech, především na webových stránkách a sociálních sítích. U těchto propagačních materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, pouze v případě reference, a to na základě souhlasu. Pokud nesouhlasíte s uveřejněním své osoby, kontaktujte nás e-mailem či telefonicky ještě před nasazením.

Vaše osobní údaje budou u nás ponechány po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při navštívení našich webových stránek si zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky jste přišli. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu je potřeba pro vyladění našich služeb. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho odsouhlasení. Naše webové stránky lze procházet rovněž bez sbírání osobních údajů. Používání cookies je možné na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře. Opatření, která jsme zavedli, zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských aktivit zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit sami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Webové stránky

Facebook - FB pixel

Google - Google Analytics, Google Ads - pixel

Ecomail - zasílání newsletterů

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Při jejich vývěru budeme na zpracovatele klást stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme jen v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.

Máte ​právo na informace,​ které jsou uvedeny již na této informační stránce týkající se zásad zpracování osobních údajů.

Můžete nás kdykoli vyzvat a doložíme vám ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud nastaly u vás změny nebo shledáte-li své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte ​právo na doplnění a změnu​ osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nepřesně či neúplně. Právo na omezení zpracovaní můžete rovněž využít, pokud se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro posílání obchodních či jiných sdělení.)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si to budete přát, vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. Smažeme tedy všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud je to možné, informujte nejprve nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

E-maily s novinkami, inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš klient na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud klientem nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: obchod@proprarodice.cz

Mlčenlivost

Ujišťujeme vás, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 10. 2023.

 

Úplné znění GDPR

Informace (nejen) pro prarodiče

Přihlaste se k odběru novinek a buďte v obraze bez ohledu na počet svíček na vašem dortu. Pokud nám dáte svůj e-mail, slibujeme, že jej budeme používat k zasílání důležitých nebo zajímavých sdělení. Prosíme, zkontrolujte si svoji emailovou schránku, kam jsme poslali potvrzovací e-mail.

© 2024 Proprarodice.cz, s.r.o.
by Media Heroes