Proč by senioři měli cestovat

07.06.2024 Pro prarodiče s.r.o.

Cestování přináší mnoho výhod všem, seniory nevyjímaje. Odborná literatura pak ukazuje, že cestování ve stáří může přispět k fyzickému, duševnímu a sociálnímu užitku jednotlivce. Existuje hned několik důvodů, proč by senioři měli cestovat.

Cestování seniorů

Zdroj: shutterstock.com

Jaké benefity přináší starším lidem cestování?

Fyzický prospěch

Cestování obvykle zahrnuje pohyb a aktivitu, ať už se jedná o procházky, objevování nových míst, plavání nebo jiné venkovní aktivity. Pravidelná fyzická aktivita se podílí na udržení dobré kondice, zvýšení svalové síly a flexibility, a tím k celkovému zlepšení zdraví a vitality seniorů. Průzkumy ukazují, že cestování může snižovat riziko srdečních onemocnění, krevní tlak a zlepšovat pohyblivost. 

Duševní stimulace

Cestování s sebou nese nové prostředí, kultury, lidi a zážitky. Tato stimulace posiluje kognitivní funkce, podporuje paměť a koncentraci, udržuje mozek aktivní a ostražitou mysl. Lidé se setkávají s novými situacemi, musí řešit nové úkoly a adaptovat se na neznámé prostředí, což zase pozitivně působí na jejich kognitivní rezervy a předchází kognitivnímu úpadku. 

Sociální interakce

Cestování totiž poskytuje příležitost setkat se s novými lidmi, navazovat nová přátelství a rozšiřovat sociální síť. Interakce a sociální kontakt s různými kulturami a komunitami rozšiřuje perspektivy, povzbuzuje porozumění, toleranci, podporuje pocit sounáležitosti a přináší vzrušení a kladné emoce. 

Smysluplnost a radost ze života

Cestování pomáhá obohacovat život, posilovat smysluplnost, otevřít se novým zážitkům, objevovat své zájmy a vášně a rozvíjet svou osobnost. 

Kulturní obohacení

Cestování a výletování umožňuje objevovat nové kultury, tradice, památky a umění. Tím se rozšiřují obzory, získávají nové znalosti a zlepšuje se porozumění světu kolem sebe. Navštěvování muzeí, galerií, historických památek a kulturních událostí je tedy velmi obohacující a inspirující.

Přestože cestování má pro seniory mnoho přínosů, je důležité zohlednit jejich individuální potřeby a omezení. Lidé ve vyšší věku by měli mít na paměti svůj zdravotní stav, přizpůsobit si cestování svým schopnostem a zajistit si případnou zdravotní péči nebo pojištění. Důkladné plánování a příprava jsou klíčové pro bezpečnost a pohodlí během cestování.  


Zdroj. redakce PROPRARODIČE

Cestování Péče o sebe
Informace (nejen) pro prarodiče

Přihlaste se k odběru novinek a buďte v obraze bez ohledu na počet svíček na vašem dortu. Pokud nám dáte svůj e-mail, slibujeme, že jej budeme používat k zasílání důležitých nebo zajímavých sdělení. Prosíme, zkontrolujte si svoji emailovou schránku, kam jsme poslali potvrzovací e-mail.

© 2024 Proprarodice.cz, s.r.o.
by Media Heroes