Zelený zákal (glaukom): co to je?

06.06.2024 Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pod pojmem zelený zákal neboli glaukom se rozumí celá skupina různých onemocnění, jejichž společnou příčinou je příliš vysoký nitrooční tlak. Důsledkem je poškození zrakového nervu v papile (místo, kudy zrakový nerv vstupuje do oční bulvy, viz článek Oko: struktura a funkce) a poruchy zorného pole, v nejhorším případě i oslepnutí.

Zelený zákal (glaukom): co to je?

Zdroj: nzip.cz

Různé formy glaukomu mají různé příčiny. Poměrně častou formou glaukomu je tzv. primární glaukom s otevřeným úhlem.

U glaukomu se může vyskytnout stlačení, zúžení či zablokování tzv. komorového úhlu. Na vzniku glaukomu se mohou podílet některá onemocnění, např. cukrovka. Dále se vznikem glaukomu může souviset poranění oka, užívání některých léků (např. kortizon), dědičnost, vysoký věk apod. Dosud však nejsou známy všechny faktory podílející se na vzniku glaukomu.

Glaukom a nitrooční tlak

Oko potřebuje určitý tlak, aby se nedeformovalo a udrželo si téměř kulatý tvar, který je nezbytný pro optimální vidění. Pro udržení stabilního tvaru oka je určující tzv. nitrooční tlak. Na udržování správného nitroočního tlaku se do značné míry podílí komorová tekutina, která proudí mezi přední a zadní komorou oční (viz článek Oko: struktura a funkce). Komorová tekutina se tvoří nepřetržitě, a kromě udržování správného nitroočního tlaku je důležitá pro zásobování rohovky a čočky živinami. U zdravého oka se tvoří přesně tolik komorové tekutiny, kolik jí tzv. Schlemmovým kanálem odtéká, takže panuje rovnováha. Pokud odtok komorové tekutiny nefunguje správně, pak se tato tekutina hromadí a nitrooční tlak se zvyšuje. Vysoký nitrooční tlak pak může těžce poškodit oko (například zrakový nerv) a v nejhorším případě může dojít i k oslepnutí.

Komorová tekutina asi z 90 % odtéká tzv. trabekulární (konvenční) cestou, zatímco zbývajících 10 % odtéká tzv. uveosklerální (nekonvenční) cestou. Vzestup nitroočního tlaku je nejčastěji podmíněn ucpáním trabekulární sítě (viz Obr. 1), což je většinou důsledkem patologických změn v oku. Příčinou vysokého nitroočního tlaku může být i užší komorový úhel, ve vzácných případech i vrozená porucha vývoje komorového úhlu, tzv. vrozený glaukom.


Princip vzniku glaukomu. © TrifonenkoIvan / shutterstock.com

Normální nitrooční tlak se většinou pohybuje v rozmezí 10–21 mmHg. Hodnota nitroočního tlaku se mění, a to jak v průběhu dne, tak vlivem postupného stárnutí organismu. Nitrooční tlak výrazně nižší nebo vyšší než normální, případně jeho velké výkyvy, mohou být známkou onemocnění oka. Oční lékař může nitrooční tlak změřit pomocí tzv. aplanační tonometrie. Hodnota takto naměřeného nitroočního tlaku závisí i na tloušťce rohovky.

Formy glaukomu

V následujících odstavcích jsou popsány nejčastěji se vyskytující formy glaukomu.

Primární glaukom s otevřeným úhlem

Obzvláště častou formou glaukomu je primární glaukom s otevřeným úhlem. Jedná se o chronické onemocnění, které postihuje obě oči. Zrádné na něm je, že postižený člověk si jeho příznaků dlouho ani nevšimne, protože nepociťuje žádné bolesti ani jiné obtíže. Poruchu vidění člověk zaznamená až v pokročilém stadiu onemocnění. Proto je u této formy glaukomu velmi důležitá prevence!

Normotenzní glaukom

Pod pojmem normotenzní glaukom se rozumí glaukom bez zvýšeného nitroočního tlaku. Hodnota nitroočního tlaku se u této formy glaukomu nachází v normálním rozmezí (do 21 mmHg). U postiženého člověka lze však i při tomto nitroočním tlaku prokázat poškození oka typické pro glaukom, konkrétně poškození zrakového nervu a výpadky zorného pole. Předpokládá se, že u této formy glaukomu je nitrooční tlak pro postiženého jedince příliš vysoký, i když statisticky je v normě. Odborníci se domnívají, že příčinou normotenzního glaukomu může být kombinace poruch prokrvení a relativně vysokého nitroočního tlaku. Proto se u těchto pacientů vyšetřují takové faktory, jako je např. výrazný pokles krevního tlaku v noci, poruchy prokrvení krčních cév atd.

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem

Při náhlém uzavření komorového úhlu vzniká tzv. akutní glaukom s uzavřeným úhlem, který je charakterizován výrazným vzestupem nitroočního tlaku během několika málo hodin. Tato forma glaukomu se projevuje silnými bolestmi, poruchami vidění (výpadky zorného pole) a nebezpečím těžkého poškození zrakového nervu, které může vést až k oslepnutí. Příčinou je často vrozený úzký komorový úhel, dalekozrakost, popř. relativně velká čočka. U starších lidí se může akutní glaukom s uzavřeným úhlem vyskytnout v důsledku aplikace očních kapek, které se při vyšetření u očního lékaře používají k rozšíření zornic. U pacientů s mělčí přední komorou oční (viz článek Oko: struktura a funkce) se proto tyto kapky nepoužívají.

Vrozený glaukom

Poměrně vzácnou formou glaukomu je tzv. vrozený glaukom, který může relativně rychle vést k oslepnutí, není-li včas rozpoznán. Vrozený glaukom se projeví většinou již v prvním roce života. I proto se doporučuje již u velmi malých dětí vyšetření zraku, zvláště pokud rodiče pozorují nápadné nebo podezřelé příznaky.

Rizikové faktory pro vznik glaukomu

Zatím nejsou známy všechny faktory podílející se na vzniku glaukomu. Obecně se má za to, že riziko primárního glaukomu s otevřeným úhlem se zvyšuje s věkem (zvláště u osob starších 70 let), proto někteří odborníci doporučují screeningové vyšetření již od 40. (!) roku věku. Jen oční lékař může rozpoznat časné stadium glaukomu a nasadit včasnou léčbu. Dispozice ke vzniku glaukomu mohou být i vrozené: zvýšené riziko mají lidé, u jejichž nejbližších příbuzných (rodiče, sourozenci) se glaukom vyskytl.

Mezi další rizikové faktory, kromě vysokého nitroočního tlaku, patří:

  • silná dalekozrakost,
  • silná krátkozrakost (od –5 dioptrií),
  • některá onemocnění (např. diabetes mellitus), onemocnění a úrazy oka, záněty oka,
  • užívání některých léků (např. kortizon),
  • menší tloušťka rohovky (zejména v její středové části),
  • závažná srdečně-cévní onemocnění.

 

Zdroj: Národní zdravotní informační portál

Zdraví
Informace (nejen) pro prarodiče

Přihlaste se k odběru novinek a buďte v obraze bez ohledu na počet svíček na vašem dortu. Pokud nám dáte svůj e-mail, slibujeme, že jej budeme používat k zasílání důležitých nebo zajímavých sdělení. Prosíme, zkontrolujte si svoji emailovou schránku, kam jsme poslali potvrzovací e-mail.

© 2024 Proprarodice.cz, s.r.o.
by Media Heroes