Dveře dokořán, z.s.

Jsme nezisková organizace, jejíž posláním je podpora integrace lidí s mentálním a kombinovaným postižením v jejich přirozeném sociálním prostředí. Prostřednictvím služby osobní asistence umožňujeme těmto lidem žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Předností naší služby osobní asistence je vysoce individuální, ohleduplný, vstřícný a vnímavý přístup k uživateli, respektování principů jako jsou úcta, práva uživatele, jeho potřeby, přání, zájmy, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinou i dalšími instituty a municipalitami jako jsou např. opatrovníci, sociální pracovníci, úřady, soudy, věřitelé nebo třeba zaměstnavatelé. Cílem naší služby je, aby byli její uživatelé co nejsamostatnější při zvládání různých činností v běžném životě. Za účelem získání maximálně možné samostatnosti při zvládání různých činností v různých oblastech života vedeme s pomocí naší služby tyto osoby s mentálním a kombinovaným postižením formou nepedagogické výchovné činnosti tak, aby jim při jednotlivých úkonech osobní asistence služba nejen pomáhala, ale také aby tyto úkony zvládali postupně sami. Uživatelům naší služby osobní asistence nabízíme pomoc při těchto úkonech: - pomoc při osobní hygieně (např. běžná denní hygiena, mytí těla a koupání, výkon fyziologické potřeby) - pomoc při péči o vlastní osobu (např. oblékání, svlékání, celková úprava vzhledu) - pomoc při samostatném pohybu (např. změna polohy, manipulace s předměty, pohyb ve vlastním prostoru i pohyb mimo domácnost) - pomoc při zajištění stravování (např. nákup potravin, zajištění dodavatele stravy, příprava stravy) - pomoc při péči o domácnost (např. úklid a údržba domácnosti, obsluha domácích spotřebičů, nakládání s odpady, technická péče o domácnost) - pomoc při zajištění kontaktu se společenským prostředím (např. navazování vztahů, komunikace, orientace, využívání běžných veřejných služeb) - pomoc při vlastní seberealizaci (např. vzdělávání, zaměstnávání, oblíbené činnosti) - pomoc při péči o zdraví a bezpečí (např. dodržování léčebného režimu, znalost zásad zdravé výživy, zajištění bezpečí) - pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí (např. hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů a exekucí, uzavírání smluv, nakládání s majetkem, základní doklady, účast na veřejném životě, ochrana práv) - pomoc při zvládání rodičovských kompetencí (např. péče o děti). Současně se službou osobní asistence může být poskytována i tzv. fakultativní služba s názvem „doprava uživateli“ a součástí naší služby osobní asistence je i tzv."" non-stop služba"", která je určena především rodičům a jiným zákonným zástupcům, kteří trvale pečují o mentálně či kombinovaně postižené. Po nepřetržitou (smluvenou) dobu zajistíme potřebnou péči o uživatele v jeho přirozeném prostředí v době, kdy pečující osoba potřebuje volno (např. na dovolenou, při nemoci apod.). Pro uživatele a veřejnost pořádáme také pravidelné taneční zábavy.

Kontakty

Sociální sítě
Adresa
U Ohře 210 19, Karlovy Vary
IČO
26995549

Aktuality a články

Informace (nejen) pro prarodiče

Přihlaste se k odběru novinek a buďte v obraze bez ohledu na počet svíček na vašem dortu. Pokud nám dáte svůj e-mail, slibujeme, že jej budeme používat k zasílání důležitých nebo zajímavých sdělení. Prosíme, zkontrolujte si svoji emailovou schránku, kam jsme poslali potvrzovací e-mail.

© 2024 Proprarodice.cz, s.r.o.
by Media Heroes