Sociální centrum Kraje Vysočina p.o. Alzheimer poradna Vysočina

Posláním Alzheimer poradny Vysočina je poskytovat odbornou poradenskou a podpůrnou činnost nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, jejich rodinám, pečovatelům i široké veřejnosti. Naší prioritou je podporovat důstojný a kvalitní život těchto osob v přirozeném prostředí. Věříme, že kvalita života člověka s demencí je přímo úměrná kvalitě života pečovatele. Cíle Zvýšit informovanost o problematice a možné prevenci kognitivních deficitů. Napomáhat k včasnému odhalení kognitivního deficitu. Zajistit informovanost uživatelů o možnostech podpory péče o nemocného v domácím prostředí. Vzdělávat formální i neformální pečovatele. Přispět ke zkvalitnění života lidí s diagnostikovanou kognitivní poruchou i jejich pečujících a blízkých. Podpořit samostatnost a dovednosti uživatelů potřebné pro řešení jejich vlastní situace a zůstat součástí přirozené vztahové sítě. Usnadnit uživatelům orientaci v síti sociálních služeb, zprostředkovat podporu či pomoc jiných institucí a sociálních služeb (v závislosti na individuálních potřebách uživatele). Být centrem odborného sociálního poradenství pro danou cílovou skupinu v Kraji Vysočina.

Kontakty

Sociální sítě
Adresa
Rantířovská 5908/2a 58601 Jihlava 5908, Jihlava
IČO
75002779

Aktuality a články

Informace (nejen) pro prarodiče

Přihlaste se k odběru novinek a buďte v obraze bez ohledu na počet svíček na vašem dortu. Pokud nám dáte svůj e-mail, slibujeme, že jej nebudeme používat k posílání vtipů na pondělí, ale k zasílání důležitých či zajímavých sdělení.

© 2024 Proprarodice.cz, s.r.o.
by Media Heroes