Víte, co hledáte?

Jakou službu hledáte?


Alzheimer centra

Specializovaná centra pro osoby s demencemi, a to v úrovni specializovaného domova pro seniory, pobytové a ambulantní odlehčovací služby.

Centrum denních služeb, Denní stacionář, Týdenní stacionář, sociálně aktivizační služby pro seniory

Různé typy ambulantních služeb pro různé skupiny, patří k nim i  odlehčovací ambulantní služba. Jedná se o takzvanou školku pro seniory, handicapované a mentálně či duševně nemocné, slouží pečující rodině (odlehčení nebo umožnění normálního pracovního procesu, potřebnému). Zajistí potřebnou péči či dohled za rodinného příslušníka, udržuje  a rozvíjí maximální schopnosti uživatelů služeb po všech stránkách.

Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem

Komplexní sociálně zdravotní služba vázanou na pobyt - bydlení (náhradní domácí prostředí, klient zde má trvalý pobyt, součástí pobytu jsou i potřebné sociální a zdravotní služby). Služba je určená osobám v seniorském věku, zpravidla od 65 let; někde může být i od 60, záleží na nastavení provozovatelem.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Totožná forma jako výše, pro osoby se zdravotním či mentálním postižením určená většinou pro věkovou kategorii od 18 let.

Odlehčovací služby

Mají tři 3 formy: pobytová, ambulantní, terénní. Poskytují odlehčení pečující rodině nebo osobě, nebo umožní normální pracovní proces, umožní odpočinek pečujícímu nebo řešení jeho osobních zdravotních problémů (hospitalizace, lázně). Pobytová odlehčovací forma je možná až na 6 měsíců ročně, ambulantní a terénní bez omezení ale dle kapacit poskytovatelů.

Osobní asistence

Terénní sociální služba pro handicapované a seniory, poskytovaná všem, kteří bydlí doma, ze zákona musí být dostupná 24 hod. denně  (ve vlastním sociálním prostředí).

Pečovatelská služba (terénní)

Obdoba osobní asistence, dostupnost není limitovaná zákonem. Dříve byla zpravidla poskytována od pondělí do pátku v čase od 7 do 14 h; dnes se kraje ve kloní k rozšíření minimálně na časy od 7 do 19 h, a to včetně víkendů, někde i včetně svátků.

Senior parky, Senior resorty, Domovy s pečovatelskou službou 

Bydlení pro seniory v upravitelných nebo jinak definovaných bytech, panelácích, centrech, nově budovaných areálech bez sociálních služeb poskytovaných přímo zřizovatelem nebo vlastníkem nemovitosti. Byť se tyto objekty jako domov pro seniory tváří vůbec jimi nejsou. Hrozí velké riziko nepochopení rodin, které řeší rychlé umístění pro své blízké.

Tísňová služba (péče)

Služba vzdáleného dohledu pomocí senzoru pohybu, komunikátoru s nebo bez kamery, hodinky se SIM kartou, přívěšku na krk nebo náramku s tlačítkem a propojením na pult, nebo zvolená telefonní čísla rodinných příslušníků, většinou jde o kombinace obojího.

Kde žádat o dávky, důchod a průkazy?


Úřad práce ČR

Oddělení dávek státní sociální podpory:

Příspěvek na bydlení

Oddělení dávek hmotné nouze:

Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc

Oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením:

Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Průkaz osoby se zdravotním postižením

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči


Česká správa sociálního zabezpečení nebo Okresní správa sociálního zabezpečení

Starobní důchod
Invalidní důchod


Městský úřad, úřad obce s rozšířenou působností

Parkovací průkaz


Informace (nejen) pro prarodiče

Přihlaste se k odběru novinek a buďte v obraze bez ohledu na počet svíček na vašem dortu. Pokud nám dáte svůj e-mail, slibujeme, že jej budeme používat k zasílání důležitých nebo zajímavých sdělení. Prosíme, zkontrolujte si svoji emailovou schránku, kam jsme poslali potvrzovací e-mail.

© 2024 Proprarodice.cz, s.r.o.
by Media Heroes