Jak zlepšovat mezilidské vztahy?

10.06.2024 Pro prarodiče s.r.o.

Budování a udržování sociálních vztahů umožňuje prožívat šťastný a naplněný život. Dobré mezilidské vztahy poskytují radost a smysl života. Vzájemná podpora a sounáležitost ve vztazích s rodinou a přáteli jsou obecně pro duševní pohodu a kvalitu života považovány za zásadní. Mluvíme o tématu, který zajímá většinu lidí, a to od puberty až po seniorský věk.

Mezilidské vztahy

Zdroj: Pixabay.com

Tipy, jak zlepšovat sociální vztahy a podporovat vzájemnou komunikaci:

 

 • Aktivní naslouchání: Být výborným posluchačem je základem každé dobré komunikace. Věnujme pozornost tomu, co vám druzí říkají, a projevme zájem o jejich pocity a myšlenky. Tím mezi sebou docílíme větší vzájemné důvěry.  
 • Vyjadřování empatie: Empatie je klíčem k porozumění a podpoře v sociálních vztahů. Snažme se vcítit do pocitů, situace a jednání druhých a projevme jim pochopení. Není to jen o projevení zájmu v těžkých chvílích, k prohloubení vzájemných vztahů totiž přispívá i sdílení radostných okamžiků.
 • Zaměření na pozitivní stránky: Každý máme dobré a špatné vlastnosti. Budeme-li se soustředit na ty lepší stránky a dokážeme-li je u druhého náležitě ocenit, proběhne vzájemná výměna názorů v pozitivní rovině.
 • Otevřená komunikace: Buďme ve sdílení svých myšlenek, pocitů a potřeb otevření. Vnikne tak atmosféra vzájemné důvěry. Čím otevřeněji budeme s druhým člověkem hovořit, tím více prohloubíme vztah i vzájemné pochopení.
 • Respektujme odlišnosti: Každý člověk je jedinečný s vlastními názory, hodnotami a zkušenostmi. Respektujme, přijímejme odlišnosti a buďme otevření k novým možnostem.
 • Společné aktivity: Plánovaní společných chvil a zážitků vytvoří vzájemné vzpomínky a posílí oboustranná pouta. Věnování svého času druhým tak pro budování vztahů představuje naprostý základ.
 • Nabídnutí pomoci: Buďme ochotní nabídnout pomoc, a to i když o ni druhý na první pohled nežádá, avšak potřeba vyplyne z dané situace. Nebojme se podat pomocnou ruku a tím podpořit pevný vztah.
 • Vyvarujme se předsudkům: Soudy a předsudky vztahy narušují. Snažme se proto vyvarovat úsudku, názoru či domněnce, která není založena na spolehlivém základu. Účinným řešením tak může být pár otázek položených sám sobě, například: „Je to, co si myslím, opravdu prokazatelně tak?“
 • Osobní růst: Pracujme na svém osobním růstu a rozvoji. Čím více poznáme sami sebe a naučíme se pracovat s vlastním „já“, tím lépe porozumíme druhým i svému okolí.
 • Omluva a odpuštění: Ze zkušeností už víme, že vztahy nejsou bezkonfliktní. Pokud však dojde k nějakému nedorozumění či konfliktu, buďme ochotní se omluvit a odpustit. Zkusme mezi sebou takzvaně „vyčistit“ vzduch, a vztah tak posunout dopředu.
 • Sebereflexe: Pravidelně si rekapitulujte své chování a komunikaci. Snažte se pracovat na zlepšování svých sociálních dovedností a emocionální inteligenci.


Vztahy jako takové jsou klíčem k lidské spokojenosti i pocitu štěstí. A třebaže práce na zlepšení sociálních dovedností včetně komunikace není snadná a často trvá dlouho, nalezení správné cesty k vlastnímu nitru vede k formování hlubších vztahů s lidmi kolem nás. Nikdy není pozdě začít …

Jak to máte vy? Jsou pro vás vztahy důležité?


Vaše redakce PROPRARODIČE

Podpora, pomoc, péče Zdraví
Informace (nejen) pro prarodiče

Přihlaste se k odběru novinek a buďte v obraze bez ohledu na počet svíček na vašem dortu. Pokud nám dáte svůj e-mail, slibujeme, že jej budeme používat k zasílání důležitých nebo zajímavých sdělení. Prosíme, zkontrolujte si svoji emailovou schránku, kam jsme poslali potvrzovací e-mail.

© 2024 Proprarodice.cz, s.r.o.
by Media Heroes