Nejčastější mýty o lidech s duševním onemocněním

06.06.2024 Prest.cz

Žijí a vyrovnávají se s duševním onemocněním a k tomu s mýty a tabu, které kolují ve společnosti. Nálepka duševně nemocného s sebou nese řadu domněnek, které jsou ale neopodstatněné. Jak s destigmatizací duševně nemocných může začít každý z nás?

Nejčastější mýty o lidech s duševním onemocněním

Zdroj: pixabay.com

Přetrvávající nedostatek informací a neuspokojivé porozumění veřejnosti tématu duševního zdraví je hlavní překážkou v boji proti stigmatizaci. „Stigmatizace často vychází z nedostatku povědomí a zažitých stereotypů spojených s duševním onemocněním. Nedostatečná informovanost tak může bránit otevřenému dialogu a přijetí jednotlivců s duševními obtížemi ve společnosti. Přesto se však domnívám, že současná společnost se v tématu duševního zdraví stále více posouvá blíže západním civilizovaným zemím a obecně téma duševního zdraví dostává více prostoru," uvádí Petr Horyna, manažer služby terénních týmů v organizaci BONA, o.p.s.

1. Duševní onemocnění je výlučně důsledek osobní slabosti. „Duševní nemoci nejsou projevem slabosti nebo nedostatku vůle. Jsou to komplexní zdravotní problémy, které často vyžadují léčbu a podporu,“ říká Petr Horyna.

2. Přesvědčení, že lidé s duševním onemocněním jsou nebezpeční a agresivní.Ve skutečnosti jsou lidé s duševními onemocněními často obětmi stigmatizace a diskriminace, což může způsobit pocit izolace a sociálního vyloučení. Většina z nich nepředstavuje žádné nebezpečí pro ostatní a může žít plnohodnotný život se správnou léčbou a podporou,“ říká Horyna.

3. Přesvědčení, že lidé s duševním onemocněním nemohou pracovat. „Existuje mnoho příkladů úspěšných lidí s duševními potížemi v různých profesích. S odpovídající léčbou, podporou a přizpůsobením pracovního prostředí může mnoho lidí vést plnohodnotný a produktivní pracovní život. I k tomu mohou dopomoci např. zkrácené úvazky, kterých je na trhu stále nedostatek,“ uvádí Horyna.

4. Z duševní nemoci se člověk neuzdraví. „Při vhodné formě pomoci se lidé mohou zotavit. Zotavení neznamená úplné vymýcení příznaků nebo prožitků, jako jsou třeba představy, pocity nebo hlasy. Zotavení je způsobem, jak žít spokojený, nadějeplný život přes všechna omezení způsobená nemocí,“ uvádí Horyna z BONA, o.p.s.

Co může udělat pro destigmatizaci každý z nás

 • Položte si otázku: Jak nad duševně nemocnými lidmi smýšlím?
 • Jak jsem náchylný ke stereotypnímu uvažování?
 • Naslouchejte lidem s psychickými onemocněními a snažte se je pochopit
 • Podporujte ty, kteří se s duševní nemocí vypořádávají, respektujte je.
 • Pro mírnění vášnivých společenských debat u sebe mějte argumenty a fakta. Jaká? Poradíme.

8 základních faktů pro diskuzi o duševních nemocech

 • Statisticky má každý čtvrtý Čech vlastní zkušenost s duševním onemocněním a je tedy jisté, že každý z nás zná někoho, kdo se potýká s duševním onemocněním.
 • Lidé s duševním onemocněním jsou kolem nás. Většinou to na nich nepoznáme. Sedí vedle nás v restauracích, autobuse nebo prochází v parku. Ne každý, kdo tuto zkušenost má, je hospitalizován.
 • Duševní nemoci mají biologický základ spojený s různými faktory, jako jsou genetické predispozice, nerovnováha chemických látek v mozku a neurologické faktory.
 • Duševní nemoci nejsou projevem slabosti nebo nedostatku vůle. Jsou to komplexní zdravotní problémy, které často vyžadují léčbu a podporu. Lidé si nemohou vybrat, zda duševně nemocní budou, či ne.
 • Kvůli nedostatečnému povědomí a stigmatizaci se mnoho lidí stydí nebo bojí mluvit o svých duševních problémech a vyhledat pomoc. To problémy v dlouhodobém horizontu může zhoršovat.
 • Existuje mnoho účinných léčebných metod pro duševní nemoci, včetně léků, terapie a podpůrných programů.
 • Prevence duševních nemocí zahrnuje zdravý životní styl, pravidelnou fyzickou aktivitu, vyhýbání se nadměrnému stresu a včasnou identifikaci a léčbu příznaků.
 • Osoba s duševní nemocí může žít plnohodnotný život. S odpovídající léčbou, podporou a samoobsluhou může osoba s duševní nemocí vést plnohodnotný a produktivní život.

O BONĚ                                                                          

Nezisková organizace BONA, o.p.s. se již dvacet pět let věnuje poskytování odborné pomoci a podpory lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým. Cílem organizace je usilovat o to, aby její klienti mohli žít co nejkvalitnější život, přičemž kromě komplexní podpory se zaměřuje také na zajištění důstojného bydlení a práce pro své klienty. BONA působí jako důležitý člen komunity a aktivně se podílí na reformě psychiatrické péče v České republice. V roce 2024 slaví BONA, o.p.s. 25 let fungování.

Více informací: www.bona-ops.cz            

Duševní zdraví Podpora, pomoc, péče Zdraví
Informace (nejen) pro prarodiče

Přihlaste se k odběru novinek a buďte v obraze bez ohledu na počet svíček na vašem dortu. Pokud nám dáte svůj e-mail, slibujeme, že jej budeme používat k zasílání důležitých nebo zajímavých sdělení. Prosíme, zkontrolujte si svoji emailovou schránku, kam jsme poslali potvrzovací e-mail.

© 2024 Proprarodice.cz, s.r.o.
by Media Heroes